Teenused

TEENUSED

   

      SISETÖÖD

                                                                                

 • Korterite ja majade elektrisüsteemide ülevaatus, konsultatsioon ning vajadusel lahenduse leidmine
 • Elektritseadmete, pistikupesade, valgustite ning elektrisüsteemide paigaldus
 • Eramute, suvilate, büroode, korteriühistute elektripaigaldise ehitus ja remont
 • Elektrisüsteemide rekonstrueerimine
 • Sisekilpide, kaitsmete paigaldamine ning ühendamine
 • Kaabeldus, toitekaablite paigaldus ja parandus


 

     KÄIT JA HOOLDUS

                                                                          

 • Käiduteenus A-pädevuse ulatuses
 • Käidukava koostamine
 • Elektripaigaldise regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dekomentatsiooni sisse viimine, kaardistamine ja teostusjoonise koostamine
 • Kaabelduse seisukorra hindamine ning nõuetekohasuse tunnistuse väljastamine
 • Piksekaitsekontroll


 


   

     VÄLIELEKTRITÖÖD


 • Välisvõrkude ehitus
 • Elektritrasside rajamine
 • Kaevetööd
 • Elektrilevi liinidel ühendamine/lahutamine ning katkestuste tellimine
 • Maanduspaigaldiste ehitamine
 • Välikilpide paigaldus
 • Tänavavalgustite paigaldamine
 • Ehitusaegse kilbi paigaldus


   


     DOKUMENTATSIOON


 • Elektriprojekti koostamine
 • Deklararatsioon 
 • Eskiislahendused 
 • Audit
 • Teostusjoonised
 • Kilbiskeemid
 • Automaatika-ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine